Szalona Maryśka

Szalona Maryśka - Spontaniczne Marysińskie Ściganie o bukiet konwalii

Tak jak konwalia - zioło lecznicze o działaniu nasercowym, stało się inspiracją do biegania po lesie w celu porannego pobudzenia serca, tak uzależnieni od regularnego wprowadzania się w stan HRmax biegacze znaleźli swoje miejsce na leśnych ścieżkach. Jak wiadomo, największe emocje wyzwalają się podczas bezpośredniej rywalizacji i temu właśnie służą organizowane comiesięcznie SMŚ-ie (Spontaniczne Młocińskie Ściganie) - zawody z handicapem rozgrywane na dystansie 10 km, które następnie rozszerzyły się w sposób naturalny w SKŚ (Spontaniczne Kabackie Ściganie) nazwane ostatnio Guzikiem z Pętelką.

W ramach nowych miejsc rozgrywania tego typu imprez towarzyskich pojawia się dodatkowo Marysin Wawerski, ze swoją najmłodszą siostrą wśród powiększającej się rodziny spontanicznych biegów, czyli Szaloną Maryśką. Tutaj znajdziecie wszystko to, czego nie ma na pętli Młocińskiej, ani w Lesie Kabackim, czyli kilka łagodnych podbiegów, które uatrakcyjnią monotonię biegu, fragmentami piaszczyste podłoże, bezpośrednie sąsiedztwo rezerwatu oraz niespotykana ilość konwalii. Konwalie co prawda dopiero wiosną, ale już teraz zachęcamy do udziału w Spontanicznym Marysińskim Ściganiu o bukiet konwalii, czyli po prostu w Szalonej Maryśce.

Zasadą imprez typu spontanicznego ścigania jest to, że uczestnicy nie startują razem. Są wypuszczani z handicapem czasowym w stosunku do najlepszego zawodnika w taki sposób, aby teoretycznie wszyscy w tym samym momencie wpadli na metę. Powoduje to powstanie wielu ciekawych sytuacji, daje możliwość ścigania się na ostatnich metrach z szybszymi od siebie, integruje uczestników i tworzy fajną atmosferę.

Spontaniczny regulamin - edycja ósma

 1. Organizacja trasy: Nie biegaj sama/sam. Zapisy internetowe: bazza.pl.
 2. Termin ósmej edycji: 26 grudnia 2010 r. (niedziela), początek imprezy: godz. 9:00 dla osoby deklarującej najdłuższy czas poruszania się na trasie, który wynosi 2 godz.; kolejne osoby zaczynają bieg z odpowiednim opóźnieniem w zależności od wyboru trasy i deklaracji czasowej; wspólna dla obydwu tras meta o godz. 11:00
 3. Miejsce startu: las im. Jana Sobieskiego w Marysinie Wawerskim od strony ulicy Kościuszkowców, w odległości ok. 1 km od parkingu (patrz mapka). Miejsce to jest wspólnym startem oraz metą dla obydwu przewidzianych tras.
 4. Trasy - do wyboru wg stopnia trudności i dystansu (nawierzchnie obydwu tras w całości stanowią leśne ścieżki):
  a) Szybka Maryśka (pętla ok. 5 km) - trasa niebieska
  b) Nie tylko dla Orłów (pętla 7.6 km) - trasa zielona
  Szybka Maryśka  Nie tylko dla Orłów  Szalona Maryśka
  Dla dociekliwych jeszcze jeden widok: mapa z dwoma trasami: Szybka Maryśka (niebieska) i Nie tylko dla Orłów (zielona). Trasy częściowo pokrywają się (zwłaszcza na początku), w większej części jednak różnią się.
 5. W nowym sezonie wydłużamy dystanse - wprowadzona zostaje formuła 5-10-15, która polega na pokonywaniu wybranej trasy wielokrotnie, np. uczestnik może dokonać wyboru i zapisać się na Szybką Maryśkę planując jej pokonanie:
  • jeden raz (ok. 5 km)
  • dwa razy (ok. 10 km)
  • dla chętnych nawet SzM razy trzy (ok. 15 km).
  Taki sam rodzaj deklaracji dotyczyć może trasy "Nie tylko dla orłów", którą ze względu na większy stopień trudności będzie można pokonać do wyboru albo :
  • "Orły" jeden raz (ok. 7,6 km)
  • "Orły" dwa razy (ok. 15 km).
 6. W przypadku sprzyjających warunków na trasie (wystarczająca warstwa i jakość śniegu) dopuszcza się możliwość pokonania trasy na nartach biegowych. Organizatorzy nie zapewniają jednak specjalnego przygotowania tras do biegu narciarskiego (np. założenia śladu narciarskiego). Nie będzie prowadzona odrębna klasyfikacja dla uczestników-narciarzy. Liczy się dobra zabawa i uczestnictwo.
 7. Uczestnictwo: do startu zostaną dopuszczeni wszyscy chętni, którzy zarejestrują się wcześniej przez Internet na stronie bazza.pl lub zgłoszą się w dniu imprezy. Zaleca się, aby uczestnik znał przebieg tras, co ułatwi mu orientację w terenie podczas zawodów, tym niemniej gospodarze imprezy dołożą starań w celu dodatkowego oznakowania tras poza występującymi w terenie znakami tras turystycznych i szlaków rowerowych.
 8. Deklaracja uczestnika dotycząca udziału w zawodach jest jednocześnie oświadczeniem o dobrym stanie zdrowia i starcie na własną odpowiedzialność.
 9. Przy zgłaszaniu przed biegiem należy podać swój szacowany czas pokonania trasy.
 10. Przebieg imprezy: uczestnicy startują z handicapem czasowym w stosunku do deklaracji czasowej najszybszego zawodnika. Powoduje to, że teoretycznie wszyscy w tym samym momencie powinni wpaść na metę.
 11. Pomiar czasu: każdy uczestnik dokonuje pomiaru czasu sam i przekazuje go wyznaczonej osobie na mecie lub samodzielnie po adresem bazza.pl nie później niż do 31 grudnia 2010 r.
 12. Nagrody: uznanie i satysfakcja ze ścigania się na dobrze zmierzonej leśnej trasie w Marysinie i dyplom ze strony bazza.pl oraz dodatkowo w sezonie kwitnienia, zapach konwalii.
 13. Postanowienia końcowe: impreza odbywa się bez wpisowego, nie zapewnia się szatni, pryszniców, opieki medycznej, napojów, posiłków na trasie, ani po zakończeniu biegu. Interpretacja regulaminu należy do organizatorów.

Spontaniczny regulamin - edycja siódma

 1. Organizacja trasy: Nie biegaj sama/sam. Zapisy internetowe: bazza.pl.
 2. Termin siódmej edycji: 8 maja 2010 r. (sobota), początek imprezy: godz. 9:00 dla osoby deklarującej najdłuższy czas poruszania się na trasie, który wynosi 2 godz.; kolejne osoby zaczynają bieg z odpowiednim opóźnieniem w zależności od wyboru trasy i deklaracji czasowej; wspólna dla obydwu tras meta o godz. 11:00
 3. Miejsce startu: las im. Jana Sobieskiego w Marysinie Wawerskim od strony ulicy Kościuszkowców, w odległości ok. 1 km od parkingu (patrz mapka). Miejsce to jest wspólnym startem oraz metą dla obydwu przewidzianych tras.
 4. Trasy - do wyboru wg stopnia trudności i dystansu (nawierzchnie obydwu tras w całości stanowią leśne ścieżki):
  a) Szybka Maryśka (pętla ok. 5 km) - trasa niebieska
  b) Nie tylko dla Orłów (pętla 7.6 km) - trasa zielona
  Szybka Maryśka  Nie tylko dla Orłów  Szalona Maryśka
  Dla dociekliwych jeszcze jeden widok: mapa z dwoma trasami: Szybka Maryśka (niebieska) i Nie tylko dla Orłów (zielona). Trasy częściowo pokrywają się (zwłaszcza na początku), w większej części jednak różnią się.
 5. W nowym sezonie wydłużamy dystanse - wprowadzona zostaje formuła 5-10-15, która polega na pokonywaniu wybranej trasy wielokrotnie, np. uczestnik może dokonać wyboru i zapisać się na Szybką Maryśkę planując jej pokonanie:
  • jeden raz (ok. 5 km)
  • dwa razy (ok. 10 km)
  • dla chętnych nawet SzM razy trzy (ok. 15 km).
  Taki sam rodzaj deklaracji dotyczyć może trasy "Nie tylko dla orłów", którą ze względu na większy stopień trudności będzie można pokonać do wyboru albo :
  • "Orły" jeden raz (ok. 7,6 km)
  • "Orły" dwa razy (ok. 15 km).
 6. Uczestnictwo: do startu zostaną dopuszczeni wszyscy chętni, którzy zarejestrują się wcześniej przez Internet na stronie bazza.pl lub zgłoszą się w dniu imprezy. Zaleca się, aby uczestnik znał przebieg tras, co ułatwi mu orientację w terenie podczas zawodów, tym niemniej gospodarze imprezy dołożą starań w celu dodatkowego oznakowania tras poza występującymi w terenie znakami tras turystycznych i szlaków rowerowych.
 7. Deklaracja uczestnika dotycząca udziału w zawodach jest jednocześnie oświadczeniem o dobrym stanie zdrowia i starcie na własną odpowiedzialność.
 8. Przy zgłaszaniu przed biegiem należy podać swój szacowany czas pokonania trasy.
 9. Przebieg imprezy: uczestnicy startują z handicapem czasowym w stosunku do deklaracji czasowej najszybszego zawodnika. Powoduje to, że teoretycznie wszyscy w tym samym momencie powinni wpaść na metę.
 10. Pomiar czasu: każdy uczestnik dokonuje pomiaru czasu sam i przekazuje go wyznaczonej osobie na mecie lub samodzielnie po adresem bazza.pl nie później niż do 17 maja 2010 r.
 11. Nagrody: uznanie i satysfakcja ze ścigania się na dobrze zmierzonej leśnej trasie w Marysinie i dyplom ze strony bazza.pl oraz dodatkowo w sezonie kwitnienia, zapach konwalii.
 12. Postanowienia końcowe: impreza odbywa się bez wpisowego, nie zapewnia się szatni, pryszniców, opieki medycznej, napojów, posiłków na trasie, ani po zakończeniu biegu. Interpretacja regulaminu należy do organizatorów.

Spontaniczny regulamin - edycja szósta

 1. Organizacja trasy: Nie biegaj sama/sam. Zapisy internetowe: bazza.pl.
 2. Termin szóstej edycji: 5 kwietnia 2010 r. (poniedziałek), początek imprezy: godz. 9:00 dla osoby deklarującej najdłuższy czas poruszania się na trasie, który wynosi 2 godz.; kolejne osoby zaczynają bieg z odpowiednim opóźnieniem w zależności od wyboru trasy i deklaracji czasowej; wspólna dla obydwu tras meta o godz. 11:00
 3. Miejsce startu: las im. Jana Sobieskiego w Marysinie Wawerskim od strony ulicy Kościuszkowców, w odległości ok. 1 km od parkingu (patrz mapka). Miejsce to jest wspólnym startem oraz metą dla obydwu przewidzianych tras.
 4. Trasy - do wyboru wg stopnia trudności i dystansu (nawierzchnie obydwu tras w całości stanowią leśne ścieżki):
  a) Szybka Maryśka (pętla ok. 5 km) - trasa niebieska
  b) Nie tylko dla Orłów (pętla 7.6 km) - trasa zielona
  Szybka Maryśka  Nie tylko dla Orłów  Szalona Maryśka
  Dla dociekliwych jeszcze jeden widok: mapa z dwoma trasami: Szybka Maryśka (niebieska) i Nie tylko dla Orłów (zielona). Trasy częściowo pokrywają się (zwłaszcza na początku), w większej części jednak różnią się.
 5. W nowym sezonie wydłużamy dystanse - wprowadzona zostaje formuła 5-10-15, która polega na pokonywaniu wybranej trasy wielokrotnie, np. uczestnik może dokonać wyboru i zapisać się na Szybką Maryśkę planując jej pokonanie:
  • jeden raz (ok. 5 km)
  • dwa razy (ok. 10 km)
  • dla chętnych nawet SzM razy trzy (ok. 15 km).
  Taki sam rodzaj deklaracji dotyczyć może trasy "Nie tylko dla orłów", którą ze względu na większy stopień trudności będzie można pokonać do wyboru albo :
  • "Orły" jeden raz (ok. 7,6 km)
  • "Orły" dwa razy (ok. 15 km).
 6. Uczestnictwo: do startu zostaną dopuszczeni wszyscy chętni, którzy zarejestrują się wcześniej przez Internet na stronie bazza.pl lub zgłoszą się w dniu imprezy. Zaleca się, aby uczestnik znał przebieg tras, co ułatwi mu orientację w terenie podczas zawodów, tym niemniej gospodarze imprezy dołożą starań w celu dodatkowego oznakowania tras poza występującymi w terenie znakami tras turystycznych i szlaków rowerowych.
 7. Deklaracja uczestnika dotycząca udziału w zawodach jest jednocześnie oświadczeniem o dobrym stanie zdrowia i starcie na własną odpowiedzialność.
 8. Przy zgłaszaniu przed biegiem należy podać swój szacowany czas pokonania trasy.
 9. Przebieg imprezy: uczestnicy startują z handicapem czasowym w stosunku do deklaracji czasowej najszybszego zawodnika. Powoduje to, że teoretycznie wszyscy w tym samym momencie powinni wpaść na metę.
 10. Pomiar czasu: każdy uczestnik dokonuje pomiaru czasu sam i przekazuje go wyznaczonej osobie na mecie lub samodzielnie po adresem bazza.pl nie później niż do 12 kwietnia 2010 r.
 11. Nagrody: uznanie i satysfakcja ze ścigania się na dobrze zmierzonej leśnej trasie w Marysinie i dyplom ze strony bazza.pl oraz dodatkowo w sezonie kwitnienia, zapach konwalii.
 12. Postanowienia końcowe: impreza odbywa się bez wpisowego, nie zapewnia się szatni, pryszniców, opieki medycznej, napojów, posiłków na trasie, ani po zakończeniu biegu. Interpretacja regulaminu należy do organizatorów.

Spontaniczny regulamin - edycja piąta

 1. Organizacja trasy: Nie biegaj sama/sam. Zapisy internetowe: bazza.pl.
 2. Termin piątej edycji: 12 grudnia 2009 r. (sobota), początek imprezy: godz. 9:00 dla osoby deklarującej najdłuższy czas poruszania się na trasie, który wynosi 2 godz.; kolejne osoby zaczynają bieg z odpowiednim opóźnieniem w zależności od wyboru trasy i deklaracji czasowej; wspólna dla obydwu tras meta o godz. 11:00
 3. Miejsce startu: las im. Jana Sobieskiego w Marysinie Wawerskim od strony ulicy Kościuszkowców, w odległości ok. 1 km od parkingu (patrz mapka). Miejsce to jest wspólnym startem oraz metą dla obydwu przewidzianych tras.
 4. Trasy - do wyboru wg stopnia trudności i dystansu (nawierzchnie obydwu tras w całości stanowią leśne ścieżki):
  a) Szybka Maryśka (pętla ok. 5 km) - trasa niebieska
  b) Nie tylko dla Orłów (pętla 7.6 km) - trasa zielona
  Szybka Maryśka  Nie tylko dla Orłów  Szalona Maryśka
  Dla dociekliwych jeszcze jeden widok: mapa z dwoma trasami: Szybka Maryśka (niebieska) i Nie tylko dla Orłów (zielona). Trasy częściowo pokrywają się (zwłaszcza na początku), w większej części jednak różnią się.
 5. W nowym sezonie wydłużamy dystanse - wprowadzona zostaje formuła 5-10-15, która polega na pokonywaniu wybranej trasy wielokrotnie, np. uczestnik może dokonać wyboru i zapisać się na Szybką Maryśkę planując jej pokonanie:
  • jeden raz (ok. 5 km)
  • dwa razy (ok. 10 km)
  • dla chętnych nawet SzM razy trzy (ok. 15 km).
  Taki sam rodzaj deklaracji dotyczyć może trasy "Nie tylko dla orłów", którą ze względu na większy stopień trudności będzie można pokonać do wyboru albo :
  • "Orły" jeden raz (ok. 7,6 km)
  • "Orły" dwa razy (ok. 15 km).
 6. Uczestnictwo: do startu zostaną dopuszczeni wszyscy chętni, którzy zarejestrują się wcześniej przez Internet na stronie bazza.pl lub zgłoszą się w dniu imprezy. Zaleca się, aby uczestnik znał przebieg tras, co ułatwi mu orientację w terenie podczas zawodów, tym niemniej gospodarze imprezy dołożą starań w celu dodatkowego oznakowania tras poza występującymi w terenie znakami tras turystycznych i szlaków rowerowych.
 7. Deklaracja uczestnika dotycząca udziału w zawodach jest jednocześnie oświadczeniem o dobrym stanie zdrowia i starcie na własną odpowiedzialność.
 8. Przy zgłaszaniu przed biegiem należy podać swój szacowany czas pokonania trasy.
 9. Przebieg imprezy: uczestnicy startują z handicapem czasowym w stosunku do deklaracji czasowej najszybszego zawodnika. Powoduje to, że teoretycznie wszyscy w tym samym momencie powinni wpaść na metę.
 10. Pomiar czasu: każdy uczestnik dokonuje pomiaru czasu sam i przekazuje go wyznaczonej osobie na mecie lub samodzielnie po adresem bazza.pl nie później niż do 28 lutego 2009 r.
 11. Nagrody: uznanie i satysfakcja ze ścigania się na dobrze zmierzonej leśnej trasie w Marysinie i dyplom ze strony bazza.pl oraz dodatkowo w sezonie kwitnienia, zapach konwalii.
 12. Postanowienia końcowe: impreza odbywa się bez wpisowego, nie zapewnia się szatni, pryszniców, opieki medycznej, napojów, posiłków na trasie, ani po zakończeniu biegu. Interpretacja regulaminu należy do organizatorów.

Spontaniczny regulamin - edycja trzecia

 1. Organizacja trasy: Nie biegaj sama/sam. Zapisy internetowe: bazza.pl.
 2. Termin trzeciej edycji: 15 lutego 2009 r. (niedziela), początek imprezy: godz. 9:00 dla osoby deklarującej najdłuższy czas poruszania się na trasie, który wynosi 1 godz.; kolejne osoby zaczynają bieg z odpowiednim opóźnieniem w zależności od wyboru trasy i deklaracji czasowej; wspólna dla obydwu tras meta o godz. 10:00
 3. Miejsce startu: las im. Jana Sobieskiego w Marysinie Wawerskim od strony ulicy Kościuszkowców, w odległości ok. 1 km od parkingu (patrz mapka). Miejsce to jest wspólnym startem oraz metą dla obydwu przewidzianych tras.
 4. Trasy - do wyboru wg stopnia trudności i dystansu (nawierzchnie obydwu tras w całości stanowią leśne ścieżki):
  a) Szybka Maryśka (pętla ok. 5 km) - trasa niebieska
  b) Nie tylko dla Orłów (pętla 7.6 km) - trasa zielona
  Szybka Maryśka Nie tylko dla Orłów Szalona Maryśka
  Dla dociekliwych jeszcze jeden widok: mapa z dwoma trasami: Szybka Maryśka (niebieska) i Nie tylko dla Orłów (zielona). Trasy częściowo pokrywają się (zwłaszcza na początku), w większej części jednak różnią się.
 5. Uczestnictwo: do startu zostaną dopuszczeni wszyscy chętni, którzy zarejestrują się wcześniej przez Internet na stronie bazza.pl lub zgłoszą się w dniu imprezy. Zaleca się, aby uczestnik znał przebieg tras, co ułatwi mu orientację w terenie podczas zawodów, tym niemniej gospodarze imprezy dołożą starań w celu dodatkowego oznakowania tras poza występującymi w terenie znakami tras turystycznych i szlaków rowerowych.
 6. Na dystansie 5 km zawodnicy startują w parach. Dobór partnera biegowego należy do startujących.
 7. Deklaracja uczestnika dotycząca udziału w zawodach jest jednocześnie oświadczeniem o dobrym stanie zdrowia i starcie na własną odpowiedzialność.
 8. Przy zgłaszaniu przed biegiem należy podać swój szacowany czas pokonania trasy.
 9. Przebieg imprezy: uczestnicy startują z handicapem czasowym w stosunku do deklaracji czasowej najszybszego zawodnika. Powoduje to, że teoretycznie wszyscy w tym samym momencie powinni wpaść na metę.
 10. Pomiar czasu: każdy uczestnik dokonuje pomiaru czasu sam i przekazuje go wyznaczonej osobie na mecie lub samodzielnie po adresem bazza.pl nie później niż do 28 lutego 2009 r.
 11. Nagrody: uznanie i satysfakcja ze ścigania się na dobrze zmierzonej leśnej trasie w Marysinie i dyplom ze strony bazza.pl oraz dodatkowo w sezonie kwitnienia, zapach konwalii.
 12. Postanowienia końcowe: impreza odbywa się bez wpisowego, nie zapewnia się szatni, pryszniców, opieki medycznej, napojów, posiłków na trasie, ani po zakończeniu biegu. Interpretacja regulaminu należy do organizatorów.

Spontaniczny regulamin - edycja druga

 1. Organizacja trasy: Nie biegaj sama/sam. Zapisy internetowe: bazza.pl.
 2. Termin drugiej edycji: 17 stycznia 2009 r. (sobota), początek imprezy: godz. 9:00 dla osoby deklarującej najdłuższy czas poruszania się na trasie, który wynosi 1 godz.; kolejne osoby zaczynają bieg z odpowiednim opóźnieniem w zależności od wyboru trasy i deklaracji czasowej; wspólna dla obydwu tras meta o godz. 10:00
 3. Miejsce startu: las im. Jana Sobieskiego w Marysinie Wawerskim od strony ulicy Kościuszkowców, w odległości ok. 1 km od parkingu (patrz mapka). Miejsce to jest wspólnym startem oraz metą dla obydwu przewidzianych tras.
 4. Trasy - do wyboru wg stopnia trudności i dystansu (nawierzchnie obydwu tras w całości stanowią leśne ścieżki):
  a) Szybka Maryśka (pętla ok. 5 km) - trasa niebieska
  b) Nie tylko dla Orłów (pętla 7.6 km) - trasa zielona
  Szybka Maryśka Nie tylko dla Orłów Szalona Maryśka
  Dla dociekliwych jeszcze jeden widok: mapa z dwoma trasami: Szybka Maryśka (niebieska) i Nie tylko dla Orłów (zielona). Trasy częściowo pokrywają się (zwłaszcza na początku), w większej części jednak różnią się.
 5. Uczestnictwo: do startu zostaną dopuszczeni wszyscy chętni, którzy zarejestrują się wcześniej przez Internet na stronie bazza.pl lub zgłoszą się w dniu imprezy. Zaleca się, aby uczestnik znał przebieg tras, co ułatwi mu orientację w terenie podczas zawodów, tym niemniej gospodarze imprezy dołożą starań w celu dodatkowego oznakowania tras poza występującymi w terenie znakami tras turystycznych i szlaków rowerowych.
 6. Deklaracja uczestnika dotycząca udziału w zawodach jest jednocześnie oświadczeniem o dobrym stanie zdrowia i starcie na własną odpowiedzialność.
 7. Przy zgłaszaniu przed biegiem należy podać swój szacowany czas pokonania trasy.
 8. Przebieg imprezy: uczestnicy startują z handicapem czasowym w stosunku do deklaracji czasowej najszybszego zawodnika. Powoduje to, że teoretycznie wszyscy w tym samym momencie powinni wpaść na metę.
 9. Pomiar czasu: każdy uczestnik dokonuje pomiaru czasu sam i przekazuje go wyznaczonej osobie na mecie lub samodzielnie po adresem bazza.pl nie później niż do 25 stycznia 2009 r.
 10. Nagrody: uznanie i satysfakcja ze ścigania się na dobrze zmierzonej leśnej trasie w Marysinie i dyplom ze strony bazza.pl oraz dodatkowo w sezonie kwitnienia, zapach konwalii.
 11. Postanowienia końcowe: impreza odbywa się bez wpisowego, nie zapewnia się szatni, pryszniców, opieki medycznej, napojów, posiłków na trasie, ani po zakończeniu biegu. Interpretacja regulaminu należy do organizatorów.

Spontaniczny regulamin - edycja pierwsza

 1. Organizacja trasy: Nie biegaj sama/sam. Zapisy internetowe: bazza.pl.
 2. Termin pierwszej edycji: 27 grudnia 2008 r. (sobota), początek imprezy: godz. 9:00 dla osoby deklarującej najdłuższy czas poruszania się na trasie, który wynosi 1 godz.; kolejne osoby zaczynają bieg z odpowiednim opóźnieniem w zależności od wyboru trasy i deklaracji czasowej; wspólna dla obydwu tras meta o godz. 10:00
 3. Miejsce startu: las im. Jana Sobieskiego w Marysinie Wawerskim od strony ulicy Kościuszkowców, w odległości ok. 1 km od parkingu (patrz mapka). Miejsce to jest wspólnym startem oraz metą dla obydwu przewidzianych tras.
 4. Trasy - do wyboru wg stopnia trudności i dystansu (nawierzchnie obydwu tras w całości stanowią leśne ścieżki):
  a) Szybka Maryśka (pętla ok. 5 km) - trasa niebieska
  b) Nie tylko dla Orłów (pętla 7.6 km) - trasa zielona
  Szybka Maryśka Nie tylko dla Orłów Szalona Maryśka
  Dla dociekliwych jeszcze jeden widok: mapa z dwoma trasami: Szybka Maryśka (niebieska) i Nie tylko dla Orłów (zielona). Trasy częściowo pokrywają się (zwłaszcza na początku), w większej części jednak różnią się.
 5. Uczestnictwo: do startu zostaną dopuszczeni wszyscy chętni, którzy zarejestrują się wcześniej przez Internet na stronie bazza.pl lub zgłoszą się w dniu imprezy. Zaleca się, aby uczestnik znał przebieg tras, co ułatwi mu orientację w terenie podczas zawodów, tym niemniej gospodarze imprezy dołożą starań w celu dodatkowego oznakowania tras poza występującymi w terenie znakami tras turystycznych i szlaków rowerowych.
 6. Deklaracja uczestnika dotycząca udziału w zawodach jest jednocześnie oświadczeniem o dobrym stanie zdrowia i starcie na własną odpowiedzialność.
 7. Przy zgłaszaniu przed biegiem należy podać swój szacowany czas pokonania trasy.
 8. Przebieg imprezy: uczestnicy startują z handicapem czasowym w stosunku do deklaracji czasowej najszybszego zawodnika. Powoduje to, że teoretycznie wszyscy w tym samym momencie powinni wpaść na metę.
 9. Pomiar czasu: każdy uczestnik dokonuje pomiaru czasu sam i przekazuje go wyznaczonej osobie na mecie lub samodzielnie po adresem bazza.pl nie później niż do 31 grudnia 2008 r.
 10. Nagrody: uznanie i satysfakcja ze ścigania się na dobrze zmierzonej leśnej trasie w Marysinie i dyplom ze strony bazza.pl oraz dodatkowo w sezonie kwitnienia, zapach konwalii.
 11. Postanowienia końcowe: impreza odbywa się bez wpisowego, nie zapewnia się szatni, pryszniców, opieki medycznej, napojów, posiłków na trasie, ani po zakończeniu biegu. Interpretacja regulaminu należy do organizatorów.

Przewidywane są kombinacje kilku aktywności, np. w sezonie zimowym będzie można dołączyć bieg na nartach, a w okresie wiosenno-letnim również jazdę rowerem (duathlon). Wszystko zależy od inwencji uczestników i oczywiście warunków na trasie.

użytkownik: 
hasło: 
© 2006-2015 stach bazza.pl 2.4 | odpowiedzialność